SKUP MAKULATURY

FABRYKA TEKTURY W TARNÓWCE

Arrow
Arrow

Slider

SZYBKI KONTAKT

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

DYREKTOR FABRYKI

Henryk Bednarek -785-897-132 dyrektor@warter.pl

SEKRETARIAT

Edyta Gazarkiewicz - 67 266 40 01 sekretariat@warter.pl

EKSPORT

Katarzyna Wenda - 0048-785-897-133 katarzyna.wenda@warter.pl

DZIAŁ HANDLOWY

DYREKTOR HANDLOWY

Katarzyna Wenda - 0048-785-897-133 katarzyna.wenda@warter.pl

KOORDYNATOR DZIAŁU HANDLOWEGO

Krzysztof Pauk - 785-897-166 krzysztof.pauk@warter.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Ewa Wilk - 507-066-749 ewa.wilk@warter.pl

Barbara Michalska - 785-897-131 barbara.michalska@warter.pl

Justyna Rakowska - 503-030-900 justyna.rakowska@warter.pl

ZAOPATRZENIE/MAKULATURA

Marcin Fortuna 605 122 079 - 889-492-467  marcin.fortuna@warter.pl

 Skup makulatury

MAKULATURA jeden z głównych komponentów to produkcji tektury. Ponieważ makulatura jest ważnym składnikiem, dbamy o to aby jej jakość wpływała pozytywnie na proces produkcji. Przyjmujemy makulaturę, która nie zawiera folii, styropianu, piasku, kawałków tkanin, materiałów trudnorozwóknialnych lub nierozwłóknialnych, worków papierowych w jakiejkolwiek postaci, kubków do napojów i napojach typu tetrapack oraz wszelkich innych materiałów nie podlegających przetworzeniu na linii przygotowania masy.

Każda dostawa jest poddawana kontroli pod względem zanieczyszczenia, zawilgocenia i rozwłókniania. Na podstawie kontroli wystawiana jest karta przekazania odpadu.

Przyjmujemy makulaturę z następującymi kodami odpadów:

  • 15 01 01 opakowania z papieru i tektury (makulatura mieszana, sam karton z tektury falistej, mona z tektury litej oraz mieszana),

  • 03 03 08 odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,

  • 19 12 01 papier i tektura (odpady z mechanicznego i ręcznego sortowania),

  • 20 01 01 papier i tektura (odpady segregowane i gromadzone selektywnie).

WARTER SPÓŁKA JAWNA
ODDZIAŁ TARNÓWKA
Tarnowski Młyn 2A
77-416 Tarnówka

Projekt i realizacja: Mateusz Bednarek