SKUP MAKULATURY

FABRYKA TEKTURY I PAPIERU

Slider

Skup makulatury 

Skup makulatury zlokalizowany jest w Tarnówce w Fabryce Tektury Warter. Ponieważ makulatura jest ważnym składnikiem, dbamy o to aby jej jakość wpływała pozytywnie na proces produkcji. Przyjmujemy makulaturę, która nie zawiera folii, styropianu, piasku, kawałków tkanin, materiałów trudno rozwóknialnych lub nierozwóknialnych, worków papierowych w jakiejkolwiek postaci, kubków do napojów i napojach typu tetrapack oraz wszelkich innych materiałów nie podlegających przetworzeniu na linii przygotowania masy.

W skupie makulatury każda dostawa jest poddawana kontroli pod względem zanieczyszczenia, zawilgocenia i rozwłókniania. Na podstawie kontroli wystawiana jest karta przekazania odpadu.

W naszym skupie przyjmujemy makulaturę z następującymi kodami odpadów:

  • 15 01 01 opakowania z papieru i tektury (makulatura mieszana, sam karton z tektury falistej, mona z tektury litej oraz mieszana),
  • 03 03 08 odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,
  • 19 12 01 papier i tektura (odpady z mechanicznego i ręcznego sortowania),
  • 20 01 01 papier i tektura (odpady segregowane i gromadzone selektywnie).

 

Recykling papieru

Mimo rosnącej świadomości ekologicznej ludzi, szacuje się że w Polsce odzyskaniu podlega 42% makulatury, dla porównania liczba ta w Niemczech wynosi aż 70%. Recykling makulatury przyczynia się do poprawy tych statystyk, dlatego bardzo ważne jest sortowanie odpadów.

 

Dostarczenie makulatury do skupu

Pierwszym etapem produkcji tektury jest zebranie odpowiednio posegregowanej makulatury, np poprzez jej skup.  Skupy dbają o odpowiednią jakość skupowanego surowca, tak by wyprodukowana tektura nie zawierała żadnych zanieczyszczeń.

 

Gdzie jest skup makulatury - mapa